СМИ о нас

"Продала трешку ради операции"

https://www.novochag.ru/obshchestvo/novosti/prodala-tryoshku-radi-operacii-plasticheskiy-hirurg-izurodoval-sibiryachku/